เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/11/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(ซื้อหุ่นยนต์
AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >