เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จำนวน 17 รายการ) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/11/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(จำนวน 17 รายการ)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จำนวน 17 รายการ)

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 04/04/2022 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >