เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่ง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/11/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่งสินค้าระดับประเทศ
Cube MMM  Package)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่งสินค้าระดับประเทศ Cube MMM  Package)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >