ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/11/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >