ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงการเรียนฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/04/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงการปรับปรุงทรัพยากร

การเรียนการสอนด้านโสตทัศนูปกรณ์

 

 

 

คณะการรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้ว ผลปรากฎว่า บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด เป็นผู้เสนอรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,282,450.- บาท

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >