ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/12/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์(ERS) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์(ERS) ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >