ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/12/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ ในนโยบายความร่วมมือพัฒนาย่านเมืองบางกะปิอัจฉริยะ (Smart Distric)

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอชอร่า ดีไซน์ จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ ในนโยบายความร่วมมือพัฒนาย่านเมืองบางกะปิอัจฉริยะ (Smart Distric)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >