เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/12/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม
(จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (
SEP Solution Database) ของโครงการพัฒนาคลังความรู้การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Solution Database) ของโครงการพัฒนาคลังความรู้การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >