เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/01/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
(ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าไปคลังสินค้า 1 เครื่อง)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าไปคลังสินค้า 1 เครื่อง)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >