ผลการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/04/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนการให้บริการเว็บไซต์

และงานบริการเทคโนโลยีของสถาบัน (e-office)

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้ว ผลปรากฎว่า บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้เสนอรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 673,030 บาท

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >