ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/02/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ จำนวน 2 หุ่นยนต์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ จำนวน 2 หุ่นยนต์

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >