ร่างครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะส พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/02/2022

ร่างครั้งที่ 2 ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า(Intelligent Pick & Pack Robots) จำนวน 3 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาครั้งที่ 2 ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า(Intelligent Pick & Pack Robots) จำนวน 3 เครื่อง

 

2. ขอบเขตงานซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า(Intelligent Pick & Pack Robots)

 

3. ราคากลางซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า(Intelligent Pick & Pack Robots)

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >