ประกาศครั้งที่ 2 ราคากลางซื้อหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสิ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/02/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลางซื้อหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า 1 เครื่อง

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางซื้อหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า 1 เครื่อง

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >