ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพก พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/02/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น (Increase the Efficiency of Local Administration)” รุ่นที่ 2  ณ จังหวัดระยองและเกาะเสม็ด

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอลเอ็น ทิคเก้ต เซ็นเตอร์ จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น (Increase the Efficiency of Local Administration)” รุ่นที่ 2  ณ จังหวัดระยองและเกาะเสม็ด

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >