ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis : Social Science พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/02/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis : Social Science & Humanities Library

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Taylor & Francis Online Group

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis : Social Science & Humanities Library  

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >