TOR โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/05/2009

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์

ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

 

 

download

 

(1) ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

(2) ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

(3) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >