เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวางแ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/02/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและจัดการขนส่งอัจฉริยะ)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและจัดการขนส่งอัจฉริยะ)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >