ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมา� พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/02/2022

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

 

4. รายการประกอบแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

 

5. แบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี (งปม. 2565)

 

6. แผนการใช้วัสดุในประเทศ ปรับปรุงชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

7. BOQ เปล่าตารางแผนการใช้วัสดุในประเทศ ปรับปรุงชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

8. BOQ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab

 

9. BOQ เปล่า งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >