ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานข้อมูลกรณีศึกษาหรือบทความหรือบทสัม พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/02/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานข้อมูลกรณีศึกษาหรือบทความหรือบทสัมภาษณ์เป็นเนื้อหาหนังสือของโครงการ Sufficiency Living Cases in BCG Model (ระยะที่ 1)

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Sufficiency Living Cases in BCG Model 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฐานข้อมูลกรณีศึกษาหรือบทความหรือบทสัมภาษณ์เป็นเนื้อหาหนังสือของโครงการ Sufficiency Living Cases in BCG Model (ระยะที่ 1)  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >