ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/03/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

4. รายการประกอบแบบก่อสร้าง งานปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

5. แบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

 

6. แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

 

7. วัสดุ SPECIFICATION

 

8. BOQ เปล่า งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

9. BOQ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >