ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Solution D พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/03/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Solution Database) ของโครงการพัฒนาคลังความรู้การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Solution Database) ของโครงการพัฒนาคลังความรู้การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >