ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
13/05/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษา

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >