ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
15/03/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >