เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/04/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น
Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >