ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/04/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >