ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Eikon for University 1 ฐาน(ครั้งที่ 2) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/04/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Eikon for University 1 ฐาน(ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีฟินิทิฟ(ประเทศไทย) จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Eikon for University 1 ฐาน(ครั้งที่ 2)  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >