ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/05/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ ทาซ โซลูชั่น จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง  

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >