ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/05/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2565

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2565  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >