ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/05/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์  จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >