ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตาม พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/05/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ 10 ณ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งทรัพยื แกรนด์ ทัวร์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ 10 ณ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >