ยกเลิกประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิสำหรับสถาบันการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/06/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิสำหรับสถาบันการศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

     เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิสำหรับสถาบันการศึกษา

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 06/06/2022 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >