ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย ห พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/06/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >