เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรั พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(จ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >