เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายข พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
15/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน 2 เครื่อง)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน 2 เครื่อง)

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >