ยกเลิกประกาศการจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศการจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab) จำนวน 1 ระบบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

          เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว และเพื่อให้เกิดการแข่งขันในด้านราคา

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ การจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab) จำนวน 1 ระบบ

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >