ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคล พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า (Shuttle Mobility Systems) จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า (Shuttle Mobility Systems) จำนวน 1 เครื่อง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >