เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริกา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >