ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมั พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า(Intelligent Pick & Pack Robots) จำนวน 1 โครงสร้าง ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินโนซอฟท์บิส จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า(Intelligent Pick & Pack Robots) จำนวน 1 โครงสร้าง ครั้งที่ 2

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >