เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
(ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60
KVA จำนวน 1 เครื่อง)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >