จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/06/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน ดังนี้

 

1. รถยนต์เก๋ง 2 ตอน ยี่ห้อนิสสัน ซันนี่ 1.3   4 สปีด  8ว 1866

 

โดยวิธีขายทอดตลาด

 

ผู้สนใจต้องมาลงชื่อในแบบฟอร์มของสถาบัน และตรวจสภาพพัสดุข้างต้น โดยติดต่อที่อาคารนันทนาการ ชั้น 3 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.

 

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >