เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในส พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
(จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน)

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >