ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน 4 อาคาร ประจำปี 2566

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัทอาร์เอสจี แบง พร็พเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน 4 อาคาร ประจำปี 2566

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >