สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 8 อาคารบุญชนะ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/06/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน

ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร

ราคากลางของงานสอบราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,184,968.81 บาท

กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 29 มิถุนายน 2552

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th  และเว็บไซต์ http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3758692 ในวันและเวลาราชการ

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >