ผลการสอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ LCD เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสถ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/06/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลการสอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ LCD เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสถาบัน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้ว ผลปรากฏว่า บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ วิวจำกัด  เป็นผู้เสนอรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,199,470.- บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน ยืนราคา  60 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 1 ปี

 

 

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 18/06/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >