สอบราคาจ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/06/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ราคากลางของงานเป็นเงินทั้งสิ้น 2,202,827.65 บาท (สองล้านสองแสนสองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)

 

 

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552

 

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม และขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2375 8692 ในวันและเวลาราชการ

 

 download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 23/06/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >