สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
13/07/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน

ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร

 

 

ราคากลางของงานสอบราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,184,968.81 บาท

 

 

กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 29 มิถุนายน 2552

 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

 

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

 

สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2375 8692

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >