ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคา จ้างติดตั้งระบบรดน้ำฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
15/07/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

 

ตามที่สถาบันประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 3 ราย นั้น

 

จากการตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบสำนักนายกฯ ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบจำนวน 3ราย

 

1. บริษัท นลินรัตน์การเกษตร จำกัด

2. บริษัท วีภัส ธุรกิจ จำกัด

3. บริษัท ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ จำกัด

 

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น.

 

 

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >