เลื่อนวันยื่นซองประกวดราคา ปรับปรุงห้อง 812 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/07/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง การเลื่อนวันยื่นซองประกวดราคา และเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค

งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 812 ห้องวิจัยและพัฒนาทางธุรกิจ (811)

อาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนระบบ Teleconference

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคา จากวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลาและสถานที่เดิม

 

กำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค จากวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลาและสถานที่เดิม

 

download ประกาศ

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >