ผู้ชนะการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
31/07/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง   ผู้ชนะการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งระบบรดน้ำ ต้นไม้อัตโนมัติ  เอกสารสอบราคาเลขที่  ส16/2552 กำหนดการเปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา  10.00  น.    ห้องประชุม 1  ชั้น  2  อาคารสำนักงานอธิการบดี  นั้น 

 

ผู้ชนะการสอบราคา คือ  บริษัท ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์  จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นเงิน ทั้งสิ้น 2,170,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน, ยืนราคา 120 วัน, รับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายใน  2   ปี  

 

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 31/07/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >