การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อรถตู้ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/08/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน นั้น

สถาบันฯ ได้ตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด

2. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด

โดยจะดำเนินการเปิดซองส่วนที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ต่อไป

 

 

download ประกาศ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >